Interieurs

Met reeds meerdere referenties, kan U ook voor verfraaiings-werken van allerhande aard een beroep doen op ons.

  • Trappen ;
  • Meubels op maat ;
  • Badkamers ;
  • Keukens ;
  • Lambriseringen ;
  • Slaap- en woonkamers ;
  • Zolderinrichtingen ;
  • ...